Φορολογική Ταμειακή Μηχανή με σύνδεση με Α.Α.Δ.Ε μέσω Ethernet

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Σύνδεση με Α.Α.Δ.Ε μέσω Ethernet
• Ηλεκτρονικό ημερολόγιο
• 16 τμήματα, 8 άμεσης κλήσης
• Ταχύτατος εκτυπωτής, βαρέως τύπου 150mm/sec
• 5000 P.L.U
• Οθόνη τύπου LCD φωτειζόμενη
• 12 χειριστές
• 3 γραμμές σχόλια απόδειξης
• Μπαταρία τροφοδοσίας Lithium 7.4V (προαιρετικά)
• Πληκτρολόγιο αφής, βαρέως τύπου 30 πλήκτρων
• Διαστάσεις: 330mm x 155mm x 110mm
• Προγραμματισμός λογότυπου

Επικοινωνίες

Εμπορική διαχείριση ELEVEN ERP