Φορολογική ταμειακή μηχανή

Σας παρέχεται πλέον η δυνατότητα να αποκτήσετε μια οικονομική ταμειακή μηχανή χωρίς συμβιβασμούς σε ποιότητα και λειτουργικότητα

  • Απλή και γρήγορη εγκατάσταση συσκευής και λογισμικού
  • Αξιόπιστη λειτουργία και στις πιο δύσκολες συνθήκες
  • Με δυνατότητα σύνδεσης με τη ΓΓΠΣ και αυτόματο συγχρονισμό
    ρολογιού
Τμήματα & Κατηγορίες Ειδών

60 τμήματα και 20 κατηγορίες με κωδικό και περιγραφή

Διαχείριση Ειδών

Καταχώρηση και διαχείριση 20.000 ειδών με κωδικό Barcode,
περιγραφή, 2 τιμές πώλησης και Alarm ελάχιστης ποσότητας

Διαχείριση Πελατών ή Τραπεζιών

Καταχώρηση και παρακολούθηση 300 πελατών (ή 150 Τραπεζιών)

Χειριστές-Βάρδιες

10 Χειριστές με κωδικό πρόσβασης

Θύρες Επικοινωνίας

1 Ethernet, 1 USB (Type B), 1 Serial RS 232

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας

TCP, UDP, FTP, MCP (MAT Communication Protocol)

Συνδεόμενες Συσκευές

Barcode scanner, ζυγαριά, kitchen printer, εξωτερικό Display &
keyboard, τραπεζικό τερματικό (i-bank PoS της ΕΤΕ) κ.λπ

Διαλειτουργικότητα

Λειτουργία ως Φορολογικός Εκτυπωτής μέσω των ειδικών libraries & DLL
ή μέσω του δωρεάν διαθέσιμου SMP Συνεργασία με εμπορικές εφαρμογές και
ERPs εγκατεστημένες σε περιβάλλον (OS) Windows ή Google Android & Apple iOS.
Επικοινωνία και συνεργασία με τη mobile εφαρμογή «i-bank Pay Spot» για την
εξυπηρέτηση της υπηρεσίας εξόφλησης λογαριασμών της
Εθνικής Τράπεζας.
Αυτόνομη λειτουργία επικοινωνίας και αποδοχής πληρωμών μέσω της mobile
εφαρμογής «i-bank Pay 4 Business» της Εθνικής Τράπεζας Δυνατότητα
σύνδεσης στην Cloud ψηφιακή πλατφόρμα «Link4all».

Επικοινωνίες

Εμπορική διαχείριση ELEVEN ERP