Ειδική ασφαλής διάταξη ηλεκτρονικών υπογραφών

  • Απλή και γρήγορη εγκατάσταση συσκευής και λογισμικού
  • Αξιόπιστη λειτουργία και στις πιο δύσκολες συνθήκες
  • Ταχύτατη έκδοση ψηφιακής υπογραφής και παραστατικού (έως και <75msec)
  • Πολλαπλές επιλογές επικοινωνίας και λειτουργίας (RBS 101NET/SD/TCP-WEB)
  • Αυτόνομη αποστολή δεδομένων μέσω της συσκευής στην ΓΓΠΣ
  • Ενσωματωμένο αποθηκευτικό μέσο για back-up αρχείων (SD card)
  • Ιδανική για Mobile εφαρμογές (WEB Sockets over TCP)
  • Έξυπνο και ευέλικτο λογισμικό υποστήριξης για εγκαταστάσεις τύπου “A” και “B”
  • Πλήρης διασφάλιση της αυθεντικότητας του εκδότη – αποστολέα και της ακεραιότητας των δεδομένων.