Φορολογική ταμειακή μηχανή

Σας παρέχεται πλέον η δυνατότητα να αποκτήσετε μια οικονομική ταμειακή μηχανή χωρίς συμβιβασμούς σε ποιότητα και λειτουργικότητα

  • Απλή και γρήγορη εγκατάσταση συσκευής και λογισμικού
  • Αξιόπιστη λειτουργία και στις πιο δύσκολες συνθήκες
  • Με δυνατότητα σύνδεσης με τη ΓΓΠΣ και αυτόματο συγχρονισμό
    ρολογιού
Τμήματα & Κατηγορίες Ειδών

20 τμήματα και 20 κατηγορίες με κωδικό και περιγραφή

Διαχείριση Ειδών

Καταχώρηση και διαχείριση 6.000 ειδών με κωδικό Barcode,
περιγραφή, 2 τιμές πώλησης και Alarm ελάχιστης ποσότητας

Διαχείριση Πελατών ή Τραπεζιών

Καταχώρηση και παρακολούθηση 300 πελατών (ή Τραπεζιών)

Χειριστές-Βάρδιες

5 Χειριστές με κωδικό πρόσβασης

Θύρες Επικοινωνίας

1 Ethernet, 2 Serial RS 232, προαιρετικά 1 ή 2 Βluetooth

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας

TCP, UDP, FTP, SMP (Serial Micrelec Protocol)

Συνδεόμενες Συσκευές

Barcode scanner, ζυγαριά, kitchen printer, εξωτερικό Display &
keyboard, τραπεζικό τερματικό (i-bank PoS της ΕΤΕ) κ.λπ.

Διαλειτουργικότητα

Λειτουργία ως Φορολογικός Εκτυπωτής μέσω των ειδικών libraries & DLL
ή μέσω του δωρεάν διαθέσιμου SMP Συνεργασία με εμπορικές εφαρμογές και
ERPs εγκατεστημένες σε περιβάλλον (OS) Windows ή Google Android & Apple iOS.
Επικοινωνία και συνεργασία με τη mobile εφαρμογή «Mobile Spot» για την
εξυπηρέτηση της υπηρεσίας εξόφλησης λογαριασμών της
Εθνικής Τράπεζας «i-bank Simple Pay Spot».
Αυτόνομη λειτουργία επικοινωνίας και αποδοχής πληρωμών μέσω της mobile
εφαρμογής «i-bank Pay 4 Business» της Εθνικής Τράπεζας Δυνατότητα
σύνδεσης στην Cloud ψηφιακή πλατφόρμα «Link4all».

Επικοινωνίες

Εμπορική διαχείριση ELEVEN ERP