Υπηρεσίες.

 

Επισκευές Ταμειακών Μηχανών.

Επισκευές Υπολογιστών, Laptop, Tablet και Smart Phone.

Κατασκεύη, Εγκατάσταση και Συντήρηση Δικτύων.

Data Recovery / Ανάκτηση Δεδομένων από χαλασμένους σκλήρους δίσκους.