Μετρητές.

 

A L1600

 • Λεπτομέρειες προϊόντος
  ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ Διαθέτει πλήρες πληκτρολόγιο που προσφέρει ευελιξία και ταχύτητα στην επιλογή των καταμετρήσεων.
  Οι ρυθμίσεις των παραμέτρων καταμέτρησης και η εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του, επιλέγονται πολύ εύκολα από το ευέλικτο και απλό πρόγραμμα μέσω του πληκτρολογίου.
  Προσφέρει απόλυτη αξιοπιστία και ακρίβεια στην καταμέτρηση.
  Διαθέτει μικροϋπολογιστή, που ελέγχει όλες τις λειτουργίες του μηχανήματος.
  ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
  • Εντοπίζει τα μισά και διπλά χαρτονομίσματα.
  • Εντοπίζει τα διαφορετικού μεγέθους χαρτονομίσματα , ελέγχοντας πάχος, ύψος και μήκους του χαρτονομίσματος. ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
  • Έλεγχος της ποιότητας του χαρτιού μέσω λάμπας υπεριώδους ακτινοβολίας UV
  • Έλεγχος γνησιότητας με ανιχνευτή MG.
  • Έλεγχος γνησιότητας μεταλλικής ταινίας, με ανιχνευτή MΤ, νέας τεχνολογίας που ελέγχει την αγωγιμότητα της μεταλλικής ταινίας.
  • Έλεγχος με ανιχνευτή υπέρυθρης μελάνης IR.

_______________________________________________________________________________________

HL C100

 • Λεπτομέρειες προϊόντος
  Αλφαριθμητική οθόνη πολλαπλών γραμμών, φωτιζόμενη, τύπου LCD.
  Καταμετρά και διαχωρίζει με ακρίβεια όλα τα κέρματα του ΕΥΡΩ.
  Τοποθετεί κάθε κέρμα σε ξεχωριστή θήκη.
  Καταμετρά και αθροίζει τις συνολικές αξίες και ποσότητες ανά κέρμα και συνολικά.
  Διαθέτει λειτουργία προεπιλεγμένης καταμέτρησης (BATCH).
  Σύνδεση με εκτυπωτή, Η/Υ

_______________________________________________________________________________________

AL5200C

 • Λεπτομέρειες προϊόντος
  ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ: Διαθέτει πλήρες πληκτρολόγιο που προσφέρει ευελιξία και ταχύτητα στην επιλογή των καταμετρήσεων.
  Οι ρυθμίσεις των παραμέτρων καταμέτρησης και η εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του, επιλέγονται πολύ εύκολα από το ευέλικτο και απλό πρόγραμμα μέσω του πληκτρολογίου.
  Προσφέρει απόλυτη αξιοπιστία και ακρίβεια στην καταμέτρηση.
  Διαθέτει μικροϋπολογιστή, που ελέγχει όλες τις λειτουργίες του μηχανήματος.
  ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
  • Εντοπίζει τα μισά και διπλά χαρτονομίσματα.
  • Εντοπίζει τα διαφορετικού μεγέθους χαρτονομίσματα , ελέγχοντας πάχος, ύψος και μήκους του χαρτονομίσματος. ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
  • Έλεγχος της ποιότητας του χαρτιού μέσω λάμπας υπεριώδους ακτινοβολίας UV.
  • Έλεγχος γνησιότητας με ανιχνευτή MG.
  • Έλεγχος γνησιότητας μεταλλικής ταινίας, με ανιχνευτή MΤ, νέας τεχνολογίας που ελέγχει την αγωγιμότητα της μεταλλικής ταινίας.
  • Έλεγχος με ανιχνευτή υπέρυθρης μελάνης IR.