Ετικετογράφοι.

 

 

Φορητός θερμικός εκτυπωτής ετικέτας 810.

 

Φορητός θερμικός εκτυπωτής ετικέτας GG-910.

 

Ετικετογράφος Jolly C8 μονή σειρά μέχρι 8 χαρακτήρες.

 


Εττικετογράφος Jolly S16 δύο σειρές μέχρι 8 χαρακτήρες η κάθε μία.